foto_osensei

Kortfattad historik

Aikido är en japansk självförsvarskonst grundad av Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Ueshiba-sensei tränade i sin ungdom ett flertal av de kamptekniker som utvecklats av den japanska riddaradeln, samurajerna. Han sammanförde och renodlade dessa tekniker i en ny budokonst baserad på de principer om hur man harmoniserar med krafterna (Aiki). Därmed hade han skapat en ny stridskonst som döptes till Aikido. Ett sätt att genom koordination och koncentration hantera våld.

Ueshiba-sensei nådde med sin Aikido en oöverträffad skicklighet, inte bara i träning, utan även i verklig strid. Ueshiba-sensei utkämpade och vann ett stort antal dueller, ofta mot flera motståndare samtidigt.

På 1930-talet grundade Ueshiba-sensei Hombu Dojo i Tokyo som sedan dess är världshögkvarter för Aikido. Dojon leds av Ueshiba-senseis sonson Moriteru Ueshiba. Själv flyttade Ueshiba-sensei 1941 till Iwama, en liten by ca 150 km norr om Tokyo, där han bodde och undervisade till sin död. I Iwama fulländade Ueshiba-sensei sin skapelse Aikido. En av hans främsta elever och medhjälpare under denna tid var Morihiro Saito (1928 – 2002).

Filosofin

Teorierna bakom Aikidos träning och tekniker känns igen från de österländska filosofierna. Målet med träningen är att vinna harmoni i både kropp och ande, att skärpa sin koncentrationsförmåga, och att utveckla en personlig hälsa som bottnar i den frid som uppstår när man verkligen lär känna sig själv. Man kan tala om en slags meditation i rörelse, där varje träning är en form av reningsceremoni. Därför utvecklas man samtidigt i både skicklighet och ödmjukhet – det ena skulle inte gå utan det andra.

Aikidos teknik och rörelsemönster har formats av den helhetssyn på människan, hennes kropp och själ, som har tusenåriga traditioner i japan. Det går inte att lära sig dessa tekniker utan att också tränga i deras bakomliggande idéer och filosofi. Aikido är konstruerad efter uråldriga österländska naturlagar, för i Japan går teori och praktik alltid hand i hand. Dessa filosofier kan inte förstås utan att de övas. På så vis blir träningen också en fascinerande inblick i det japanska tänkandet.

Ordet Aikido

Kanji


Ordet Aikido är sammansatt av tre japanska uttryck, och kan översättas: ”Vägen till harmoni med livskraften” eller” Vägen till harmoniskt anda”.

Ai- betyder ungefär harmoni. Tecknet föreställer en mun under ett tak – alla i huset talar som en mun. Man kan översätta det

till förening, enighet, union m.m.

Ki- är den universella energin, livskraften. Tecknet föreställer dels ris dels ångor – det kokande riset, en symbol för livsnödvändig näring.

Do- är väg, i betydelsen livsuppgift, en sträcka som skall leda till insikt och andlig klarhet. Tecknet visar ett huvud med horn och ett hejdat steg, som när hjorten ett ögonblick stannar och spanar, för att sedan rusa vidare.

X