Anfallsformer

Ai hanmi katate dori – Grepp om en handled med en hand lika sidor
Gyaku hanmi katate dori – Grepp om en handled med en hand omvända sidor
Katate dori – Samma som gyaku hanmi katate dori
Kata dori – Grepp om dräkten vid skuldran med en hand
Muna dori – Grepp om rockslagen vid bröstet med en hand
Kakae dori – Famntag
Katate ryote dori – Samma som morote dori
Morote dori – Grepp om en handled med båda händerna
Ryo kata dori – Grepp om dräkten vid bägge skuldrorna
Ryote dori – Grepp om båda handlederna (med båda händerna)
Eri dori – Grepp om kragen
Ushiro ryote dori – Samma som ryote dori fast bakifrån
Ushiro ryo kata dori – Samma som ryo kata dori fast bakifrån
Ushiro kubi shime – Strypgrepp om halsen bakifrån
Ushiro katate kubi shime – Grepp om en handled och strypgrepp bakifrån

Shomen uchi – Rakt handkantshugg mitt mot huvudet
Yokomen uchi – Handkantslag från sidan mot tinningen
Jodan tsuki – Högt slag (stöt)
Chudan tsuki – Rakt slag (stöt) mot mitten
Gedan tsuki – Lågt slag (stöt) riktat snett nedåt framåt
Geri – Spark


Tekniker

Fasthållningstekniker

Ikkyo – Fasthållen arm
Nikkyo – Inåtvriden handled
Sankyo – Vriden handled
Yonkyo – Fasthållen handled
Gokyo – Utsträckt arm

Kasttekniker

Irimi nage – Ingångskast
Kaiten nage – Cirkelkast
Kote gaeshi – Kast med utåtvriden handled
Koshi nage – Höftkast
Kokyo nage – Andningskast
Shiho nage – Kast i fyra riktningar
Tenchi nage – Himmel- och jordkast


Räkna

  1. Ichi
  2. Ni
  3. San
  4. Shi / Yon
  5. Go
  6. Roku
  7. Shichi / Nana
  8. Hachi
  9. Ku
  10. Ju

Jo 20 Grund (Kihon)

Tsuki:
(1) Choku tsuki
(2) Kaeshi tsuki
(3) Ushiro tsuki
(4) Tsuki gedan gaeshi
(5) Tsuki jodan gaeshi

Menuchi:
(6) Shomen uchikomi
(7) Renzoku uchikomi
(8) Menuchi gedan gaeshi
(9) Menuchi ushiro tsuki
(10) Gyako yokomen ushiro tsuki

Hasso Gaeshi:
(11) Hasso gaeshi uchi
(12) Hasso gaeshi tsuki
(13) Hasso gaeshi ushiro tsuki
(14) Hasso gaeshi ushiro uchi
(15) Hasso gaeshi ushiro barai

Katate:
(16) Katate gedan gaeshi
(17) Toma katate uchi
(18) Katate hachi no ji gaeshi

Nagare Gaeshi:
(19) Hidari nagare gaeshi uchi
(20) Migi nagare gaeshi tsuki

X