Magnus Burman, Orförande
e-post: magnus@ikigaiaikido.se

Jenny Verner-Carlsson, Kassör
e-post: jenny@ikigaiaikido.se

Stefan Hallström, Sekreterare
e-post: stefan@ikigaiaikido.se

Göran Daghjort, Ledamot
e-post: goran@ikigaiaikido.se

Dennis Eriksson, Ledamot
e-post: dennis@ikigaiaikido.se

Christian Jacobsson, Suppleant

e-post: christian@ikigaiaikido.se

Här kan du läsa om klubbens stadgar:
Stadgar (PDF, 45 kb)

Revisorer
Fredrik Hägglöf, 1:a revisor
Peter Rosentahl, 2:a revisor

Valberedning
Filip Arvidsson, sammankallande
Bertil Sköld

X