epost: styrelsen@ikigaiaikido.se

Magnus Burman, Ordförande

Jenny Verner-Carlsson, Ledamot

Stefan Hallström, Sekreterare

Dennis Eriksson, Ledamot

Anneli Hammarsten, Ledamot

Inna Voranava, Kassör

Rikard Gothäll, Ledamot

Christian Jacobsson, Suppleant

Här kan du läsa om klubbens stadgar:
Stadgar (PDF, 360 kb)

Revisorer
Peter Rosentahl, revisor
Nicklas Karlsson, revisorssuppleant

Valberedning
Hanna Gothäll, sammankallande
Göran Daghjort

X